На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/

ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/

 

“Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителните отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“, което ще се осъществява на територията на следните общини:

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пешера, Ракитово, Септември, Стелча и Сърница.

 

Възложител: “ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД
Управител или Изпълнителен директор на фирмата: Иван Георгиев
Телефон за контакти: 0899/86 35 35

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 28.09.2020 г. – 11.10.2020 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.

 

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон за контакт: 03115/ 21-20