АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕ

Публични търгове с тайно наддаване

Заповед 72 от 01.02.2022 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост ПИ  № 41.830 Заповед 73 от 01.02.2022 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост ПИ ...

повече информация

Tъргове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.1.333 по...

повече информация

Публичен търг с тайно наддаване

Кметът на Община Куклен откри публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост: ПИ  № 40.745, площ –106 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Терасите”, землището на гр. Куклен, община Куклен,  начин на трайно...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти - общинска собственост, за следните начални тръжни ценни: I. Продажби в землището на гр. Куклен: Заповед №409-18.06.2021-ПИ40.745 Заповед...

повече информация