СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КУКЛЕН

Мариана Ганева

 

Телефон за връзка: 03115/2120;

Е-mail: secretar@kuklen.org

Стая 310 етаж 3