ПРОГРАМА ЗА ТРЕТИ МАРТ – 143 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО И НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10.00 часа – Кукленското духовенство ще отслужи панихида за загиналите за Освобождението на България 10.30 часа – Поднасяне на венци пред паметника на загиналите за национално обединение в централния парк на гр....

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 022043 с начин на трайно ползване-друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище на с. Добралък, община Куклен

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – на поземлен имот 022043 с НТП – друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище с. Добралък. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание...