Община Куклен кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Община Куклен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите...

Община Куклен кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Община Куклен кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”   Община Куклен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в...

Община Куклен кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Община Куклен кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”   Община Куклен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в...