Връчване на спечелен автомобил „Форд Мондео“ от Български Спортен Тотализатор

ДП „Български Спортен тотализатор“ ще предостави автомобил „Форд Мондео“, спечелен от жител на град Куклен. Събитието с програма и сценарий ще се проведе на 15 декември 2019г. / неделя / от 11:30 часа в град...

Обява за ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ с рег. № BG05M9OP001-2.040-0126

Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен» От 09.07.2019г. Община Куклен стартира и към настоящия момент предлага за ползване здравно-социални услуги /на място, в...