Забрана за разгласяване на информация и лични данни относно положителни проби за COVID-19

Областният управител на област Пловдив забранява разгласяването на информация относно наличието на положителни проби за COVID-19 от други лечебни заведения, държавни институции, физически и юридически лица на територията на област Пловдив. Заповед РД-20-46 от...

Заповед №РД-01-139/19.03.2020 на Министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: „Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват...