Предварителен регистър на имотите за землището на с. Добралък за стопанската 2019-2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме ви, че на основание чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ-Пловдив е изготвен предварителен регистър на имотите за землището на с. Добралък за стопанската 2019-2020...

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31521188/01.08.2018 г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект: „Завод за...

Определяне на комисия на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Добралък

Заповед № ПО-09-521/05.08.2019 г. на Директора на Главна Дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за определяне на Комисия на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землището на с....

ОБЩИНА КУКЛЕН ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Oбщинa Куклен пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в  мexaнизмa личнa пoмoщ,  разработен в подкрепа на хората с увреждания. Ползватели на лична помощ могат да бъдат хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с...

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване  за издаване на разрешително за водовземане на подземни води (съгл. чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите).