Покана – дневен ред за редовна сесия на 29.05.2024

Изх. № 79/23.05.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на в конферентната зала на Комплекс „Аква Терми“, Красновски минерални бани, 29.05.2024 г. /сряда/ от 17:00 часа ДНЕВЕН РЕД:...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 26.04.2024 г.

Изх. № 68/17.04.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26.04.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43 ДНЕВЕН...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 29.03.2024

Изх. № 52/21.03.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 29.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...