ВСИЧКО СВЪРЗАНО С COVID-19

Гореща линия за сигнали: 03115 / 2120

Всички PCR тестове за коронавирус служителите на Общинска администрация Куклен са отрицателни.

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че във връзка с установения случай на положителна проба за КОВИД-19 на служител от община Куклен, в сградата на Общинска администрация Куклен е извършена пълна дезинфекция. Изпълнени са и допълнителните противоепидемичните мерки,...

повече информация

Сграда на общинска администрация гр. Куклен е затворена за дезинфекция на 07.08.2020 г.

Работещ в общинска администрация при Община Куклен е с установен положителен кръвен тест за коронавирус. Лицето е в добро състояние, без видими симптоми и под домашна карантина. С цел провеждане на крайна дезинфекция на цялта сграда на общинска администрация, на...

повече информация

Разписание на автобусите в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с КОВИД-19

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С КОВИД-19 ГР. КУКЛЕН – ГР. ПЛОВДИВ Забележка: от 07.12.2020 (понеделник) курса от Куклен в 14:30 часа и курсовете от Пловдив от 13:45 и от 20:00 часа отпадат от разписанието. Делнични...

повече информация

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична...

повече информация

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения Мерки за...

повече информация

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване...

повече информация

Община Куклен раздаде пакети с хранителни продукти от дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”. 

Община Куклен раздаде пакети с хранителни продукти от дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”. Индивидуланите пакети съдържаха хранителни прокутки от първа необходимост и бяха на единична стойност от 50 лв на възрастни хора, хора със специални потребности, самотни...

повече информация

Съобщение от Агенцията за социално подпомагане

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги чрез: - Единния портал за достъп до електронни административни услуги; - Системата за сигурно електронно...

повече информация

Заповед №356 от 05.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

ОБЩИНА КУКЛЕН спечели Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България

Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България, предоставя на Община Куклен дарение в размер на 10 000 лева. Фонд „Обединени срещу...

повече информация

Заповед №348 от 03.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

Заповед №347 от 01.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

Заповед №346 от 01.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация

Съобщение

Уважаеми съграждани и гости на община Куклен, Уведомяваме Ви, че съгласно Решение от 01.05.2020 г. на Областния кризисен щаб, се допуска посещение на територията на лесопарк "Родопи", включващ зони за отдих "хижа Здравец", "Копривките", "Студенец" и "Бяла черква" от 9...

повече информация