НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕСА: ЗАБРАНА НА ПЛАСТМАСАТА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Забраната на пластмасата за еднократна употреба в Европейския съюз влезе в сила на 3 юли 2021 г. посредством Директива (EC) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя е придружена и от промени, свързани...

”Не изхвърлям, а помагам” – уеб-базирана система за споделяне на вещи

Уважаеми съграждани, Представяме Ви функциониращата от м. април 2023 г. он-лайн платформа ”Не изхвърлям, а помагам” – уеб-базирана система за споделяне на вещи в добро състояние с хора и организации, имащи нужда от тях – www.reusebg.com. Създадена е по демонстрационен...

Кампания на ЕОБХ за африканската чума по свинете

Свиневъдният сектор ЕС е най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо в света, с над 5 милиона тона износ годишно, което го прави една от най-важните икономически дейности в селскостопанския сектор в Европа. Свиневъдството представлява 8,5% от...

Нека подадем ръка и станем осиновители на животни, останали без дом!

Уважаеми съграждани, В нашата община са регистрирани 25 кученца на различна възраст, останали без дом, които се нуждаят от хора с добри сърца и грижовни ръце! За тях се полагат необходимите ветеринарномедицински грижи, съобразно възрастта и състоянието им – те се...

Условия и ред за извозване на различните видове отпадъци

Битови отпадъци: Община Куклен събира и извозва  отпадъците със собствена сметосъбираща техника по утвърден годишен график, които обхваща всички населени места. Кратността на обслужване е веднъж седмично. Строителни отпадъци: Община Куклен е поставила 6 броя...