Протокол № 14 от 20.12.2022г.

Дневен рен от Протокол № 14 от 20.12.2022г. Препис извлечение от Протокол № 14 от 20.12.2022г.