Покана – дневен ред за редовна сесия 28.06.2024

Изх. № 113/19.06.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН, находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43, на 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа при...

Покана – дневен ред за редовна сесия на 28.06.2024

Изх. № 113/19.06.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ  Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН, находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43, 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа при...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 26.04.2024 г.

Изх. № 68/17.04.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26.04.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43 ДНЕВЕН...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 29.03.2024

Изх. № 52/21.03.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 29.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 01.03.2024

Изх. № 36/21.02.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 01.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...

Покана и дневен ред за извънредна сесия на 16.02.2024

Изх. № 31/09.02.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 16.02.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...