Покана и дневен ред за редовна сесия на 29.03.2024

Изх. № 52/21.03.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 29.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 01.03.2024

Изх. № 36/21.02.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 01.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...

Покана и дневен ред за извънредна сесия на 16.02.2024

Изх. № 31/09.02.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 16.02.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 26.01.2024

Изх. № 14/17.12.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26.01.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43  ...

Покана и дневен ред за извънредна сесия на 28.12.2023

Изх. № 235/18.12.2023 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 28.12.2023 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43...

Покана и дневен ред за редовна сесия на 21.12.2023

Изх. № 232/14.12.2023 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43...