Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен, мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

Проект Мотиви Частична предварителна оценка Справка постъпили предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен

Проект на Наредба за изменение на Наредба 29 Предварителна оценка – Наредба 29 Мотиви за изменение на Наредба 29 Заявление към Наредба 29 Справка постъпили...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен Мотиви...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен

Проект на Наредба за изменение на Наредба 29 Предварителна частична оценка Наредба 29 Мотиви за изменение на Наредба 29 Справка

Проект на Правилник за осигуряване на финансова помощ от община Куклен на семейства и лица, живеещи на семейни начала, страдащи от репродуктивни проблеми, за процедури и дейности по асистирана репродукция

Правилник за финансово подпомагане Мотиви към Правилник за финансово подпомагане Частична предварителна оценка Заявление-декларация Справка за отразяване на постъпили предложения и...