Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот № 40.162, площ – 1 329 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от...

Открит конкурс за добив на дървесина от горски територии – общинска собственост в териториалния обхват на дейност на Община Куклен, включена в ОБЕКТ № 2202, с подотдел: 199-к

Заповед 998 от 11.10.2022 г. за откриване на конкурс Документация за участие Заповед №1080 от 03.11.2022 г. Заповед №1090 от 08.11.2022 г.  

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот № 40.162, площ – 1 329 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от...