Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед за определяне на лице, което да приема заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед за определяне на лице, което да приема заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в...