Покана до политическите партии за консултации за определяне състава на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Куклен

Покана до политическите партии за консултации за определяне състава на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Куклен

Определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед 789 от 25.10.2021 г. на Кмета на община Куклен за определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в...

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...