Съобщение във връзка с приема на заявления за гласуване

Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес и заявления-декларации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, на...

Заявления за гласуване в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г., Ви уведомяваме за следното: Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 20.03.2021г. /включително/...

Електронни услуги, свързани с парламентарни избори 2021 г.

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация 910001 Вписване в избирателния...

Определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед №120 от 09.03.2021 г. на Кмета на Община Куклен за определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в...