Заповед на заместник-кмета на община Куклен за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

ЗАПОВЕД № 315 от 25.05.2024 г.   Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание  на 09.06.2024 г.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и...

Съобщение във връзка с приема на заявления за гласуване

Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес и заявления-декларации за издаване на удостоверения за...

Заявления за гласуване в изборите за членове на европейския парламент от република България и за народно събрание на 09.06.2024 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024 г., Ви уведомяваме за следното:   1. Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по...

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на...

Обучителни видеоклипове и информация за изборите на 09.06.2024

Брошура Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г. Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.  Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.  Гласуване...