Съобщение във връзка с приема на заявления за гласуване

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес, на 14.10.2023 г., определени със заповед на кмета на община...

Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

 ЗАПОВЕД № 633 29.09.2023 г. Относно:  Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На...

Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ЗАПОВЕД № 632 от 29.09.2023 г. Относно:  Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА, във...

Заявления за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 14.10.2023г. /включително/...

Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен

Заповед № 620 от 26.09.2023 г. Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На основание чл. 183, ал. 3 от...

Разяснителни материали

Активно избирателно право   Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес   Гласуване на избиратели с...