Излъчване на акустичен сигнал на 02.06.2021 г. за деня на Ботев

На 02.06.2021 г. –ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, от 12.00 до 12.02 часа, на територията на гр. Куклен и околността ще бъде излъчен акустичен сигнал „Въздушна опасност”. Призовавамe всички работещи и живущи в  района на гр. Куклен и околността ...

Информация във връзка с ремонтните дейности на ул. „Родопи“ в с. Гълъбово

Тиражираната през последните дни информация във връзка с ремонтните дейности на ул. „Родопи“ в с. Гълъбово, е некомпетентна и невярна. Община Куклен нееднократно е изпратила писмени отговори до всяка институция, която е изискала такъв по казуса, в това число и до...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Нова физическа инфраструктура за електронна...

Обява за набиране на преброители и контрольори за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Общинската преброителна комисия за община Куклен обявява процедура по набиране на документи за допълнителни преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. При предстоящото преброяване на населението ще бъдат...