Открита информационна кампания на Бюрото по труда

Дирекция  „Бюро по труда – Родопи“ гр. Пловдив Ви кани на 27.05.2024 г. от 10:00 до 14:30 часа в гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ №50 пред читалище „Никола Вапцаров 1909г.“. Ще бъде проведена информационна кампания на...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Жилищно строителство – 7 броя УПИ, в ПИ с ИД №...

Покана – дневен ред за редовна сесия на 29.05.2024

Изх. № 79/23.05.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на в конферентната зала на Комплекс „Аква Терми“, Красновски минерални бани, 29.05.2024 г. /сряда/ от 17:00 часа ДНЕВЕН РЕД:...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение   ”Изграждане на един брой тръбен кладенец” в ПИ...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ”Добавяне на отпадък с код 10 03 16 – леки шлаки,...