Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „одело Фарба България“ ЕООД за изпълнение на единен тръбен кладенец за оросяване на зелените площи и противопожарни нужди на бъдещо Предприятие за производство на части за автомобилната...