ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Ретро снимки от Куклен в изложба на открито

Изложба с фотографии в галерия на открито пред НЧ“Н.Вапцаров“ в Куклен показва как се е развивало родопското градче през последния век от своята история. Старите фотографии от Куклен, правени в периода от края на 19 –ти до средата на миналия век, разкриват...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на земеделска земя на поземлен...

повече информация

Кампания „Home connect – доброто ни свързва“ на BOSCH Домакински уреди в България

Уважаеми съграждани, Във връзка с постъпило в Агенцията за социално подпомагане писмо, относно провеждане на кампания „Home connect - доброто ни свързва“, която е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH Домакински уреди в България,...

повече информация

Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Куклен за периода: 2021-2030 г.

На основание чл. 6д, ал. 1 от „Закон за защита при бедствия” в Община Куклен е изготвен проект на " Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Куклен 2021-2030 година”. Във връзка с чл. 6д, ал. 2 от „Закон за защита при бедствия”, Община...

повече информация

На 01.09.2021г. /сряда/ ще се извърши премахване на тополата, намираща се на кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Славянска“

Уведомяваме Ви, че на 01.09.2021г. /сряда/ ще се извърши премахване на тополата, намираща се на кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Славянска“ -  павилиона за продажба на закуски на Централен мост, гр. Куклен до Професионална гимназия по селско стопанство....

повече информация

Приключиха дейностите по изпълнение на проекта за реконструкция и ремонт на ДГ „Приятели“ в гр. Куклен

С Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 26.03.2021г. приключиха дейностите по изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИЯТЕЛИ“ В ГРАД КУКЛЕН”, по...

повече информация