Общинска администрация Куклен уведомява гражданите си, че в периода 05.06.2023 – 20.06.2023 г., ще се проведе кампания за записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД (организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване).

Необходимо е всички желаещи – физически лица,  разполагащи с неработещи вече електроуреди (микровълнови печки, хладилници, климатици, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други) да се обадят на телефон 0800 14 100 (безплатно, без код за населено място) или на телефона на Община Куклен 03115/21-20 и да подадат заявка. При подаването на заявката е необходимо да посочите две имена, адрес и телефон за връзка. Мобилен екип на подизпълнител на „Елтехресурс“ АД ще бъде на 21.06.23 г. /сряда/ в гр. Куклен, за обслужването на подадените заявки. Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочените телефони за връзка.

Обръщаме внимание, че ИУЕЕО ще се приема от домакинствата само в пълен комплект, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.

Община Куклен призовава  притежателите на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.