Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от 24.08.2020 г. /понеделник/ контейнерите за строителни отпадъци, поставени на ул. ”Хр. Г. Данов” гр. Куклен (Бившия зеленчуков пункт), ще бъдат преместени на територията на склада на Общината, находящ се на адрес ул. ”П. Яворов”, гр. Куклен. Всеки гражданин може да ползва контейнерите по предназначение, като изхвърли в тях строителните си отпадъци.

Информираме Ви, че към момента Склада на община Куклен е отворен  всеки делничен ден от 06.00 ч. до 14.00 ч. От 01.09.2020 г. работното време на Склада ще бъде  всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.  

Напомняме Ви, че контейнерите са предназначени за изхвърляне на строителни отпадъци от частични ремонти на домакинствата. При строителство на нови сгради или премахване на съществуващи такива, строителни отпадъци, трябва да бъдат извозени за сметка на собствениците на гореописаните обекти на регламентирано депо или да бъдат сключени договори за извозване им от лицензирани фирми.

Уведомяваме Ви, че считано от 24.08.2020 г. изхвърлянето на строителни отпадъци на ул. ”Хр. Г. Данов”, гр. Куклен се преустановява и забранява категорично.

При нарушение ще бъдат съставени Актове с предвидените в Закона за управление на отпадъците глоби.