Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  УПИ 1.451 складова и търговска дейност – склад и търговия на дърва и стр. материали и УПИ I-405, местност “Орта хан” в землището на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 625 от 28.09.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...

Заявления за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 14.10.2023г. /включително/...

Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен

Заповед № 620 от 26.09.2023 г. Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На основание чл. 183, ал. 3 от...

Становище относно получени становища в община Куклен от заинтересовани ведомства и организации и засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение на КЦМ АД „Технологично интегриране на КЦМ АД“ с възложител КЦМ АД – гр. Пловдив

Становище-КЦМ   Изтегли...

Разяснителни материали

Активно избирателно право   Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес   Гласуване на избиратели с...

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на...

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...

Начално обучение по кану-каяк организират в Куклен

В рамките на спортния празник на СУ „Отец Паисий“ – град Куклен ще се проведе начално обучение по кану-каяк. Гости и съ-организатори на събитието ще са треньори и представители на СККК „Тракия“ – Пловдив, както и световната и европейска...

Възраждат борбата в Куклен

По инициатива на кмета на община Куклен Мария Белчева бе организирана среща с представители на пловдивската борба с желанието да се възроди този спорт отново в Куклен. Президентът на клуба по класическа и свободна борба “Локомотив Пловдив” Иван Костадинов и треньорът...