40 първокласници посрещна ОУ „Отец Паисий“ в гр. Куклен

С много радостно настроение, песни и стихове, с химна на Република България децата на Община Куклен посрещнаха началото на новата учебна 2021/2022 година. В празничния 15 септември дворът на ОУ „Отец Паисий“ в гр. Куклен бе изпълнен с цветя и много детски усмивки, а...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на система за борба със слани към...

Ретро снимки от Куклен в изложба на открито

Изложба с фотографии в галерия на открито пред НЧ“Н.Вапцаров“ в Куклен показва как се е развивало родопското градче през последния век от своята история. Старите фотографии от Куклен, правени в периода от края на 19 –ти до средата на миналия век, разкриват...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя на...

Кампания „Home connect – доброто ни свързва“ на BOSCH Домакински уреди в България

Уважаеми съграждани, Във връзка с постъпило в Агенцията за социално подпомагане писмо, относно провеждане на кампания „Home connect – доброто ни свързва“, която е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH Домакински уреди в...

Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Куклен за периода: 2021-2030 г.

На основание чл. 6д, ал. 1 от „Закон за защита при бедствия” в Община Куклен е изготвен проект на “ Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Куклен 2021-2030 година”. Във връзка с чл. 6д, ал. 2 от „Закон за защита при бедствия”,...