ЧИТАЛИЩА И БИБЛИОТЕКИ

 НЧ ”Никола Вапцаров – 1909г” гр. Куклен
Самодейни състави:
Танцова формация ”Кукленче” – ръководител Сашо Ламбрев
Фолклорна певческа група”Кукленки” – ръководител Илка Димитрова
Школа по пиано, пеене и солфеж – ръководител Валентина Трендафилова
Председател: Мария Веселинова
Секретар: Тодорка Обрейкова
Адрес: гр. Куклен ул. Александър Стамболийски 50
тел. 03115 / 24-65; e-maii: biblioteka_kuklen@abv.bg

НЧ ”Отец Паисий – 1928г” с. Руен
Самодейни състави:
Театрален самодеен състав – ръководител Илия Ганев
Певчески самодеен състав – ръководител Илия Ганев
Секретар: Илия Ганев
Адрес: с. Руен, ул. Христо Ботев 63 телефон за контакт: 0887968959

НЧ ”Искра – 1904г” с. Гълъбово
Самодейни състави:
Певческа група „Гълъбовски гласове” – ръководител Георги Маринов
Театрална група- ръководител Георги Маринов
Индивидуални изпълнители – ръководител Георги Маринов
Секретар: Георги Маринов
Адрес: с. Гълъбово, ул. Войнишка слава 22, телефон за контакт: 0898326063

НЧ”Иван Вазов – 1901” с. Добралък
Самодейни състави:
Певческа група
Председател: Ангел Ушев
Секретар: Марияна Христева
Адрес: с. Добралък, ул. Читалищна 13
Телефон за контакт: 0885682882

НЧ” ПРОБУДА – 1923г” с. Яврово
Самодейни състави:
Певческа група за автентичен фолклор
Председател: Йорданка Писанова
Секретар: Тодорка Дамянова
Адрес: с. Яврово, ул. Васил Левски 19
Телефон за контакт: 033452203

Програма за отбелязване 142 години от Освобождението и честване на Националния празник на Репубкика България в гр. Куклен

Програма за отбелязване 142 години от Освобождението и честване на Националния празник на Репубкика България в гр. Куклен

10.00 ч., пред сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1909г“, гр. Куклен. Тържествено отбелязване на 142-та годишнина от Освобождението на България. Официални слова, едноминутно мълчание, полагане на венци. 10.20 ч., пред сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1909г“, гр. Куклен...

Вдигане на куните

Вдигане на куните

На 2 Юни 2018 година в с. Яворово, община Куклен за поредна година ще се имаме възможност да присъсваме на древният празник „Вдигане на куните” или още познат като „Черковане”, който е описан в селищната монография на Н. Хайтов за с. Яврово, издание на БАН 1958г. Той...