Демографско развитие на община Куклен – тенденции и състояние.

Населението на община Куклен към началото на 2011 г. е 6 431  души. В общинският център Куклен живеят над 90% от населението на общината. Община Куклен е с по-висок от средния за областта коефициент на раждаемост и с по-нисък от средния за областта коефициент на смъртност. През 2009 г. общините Пловдив и Куклен са единствените с положителен естествен прираст.

 

Единственият град на територията на общината, е нейният общински център – гр. Куклен, с население 6 431 човека.

Куклен получава статут на град с Решение на МС на Република България от 12.05. 2006 г.

В града живеят в добросъседство представители на трите основни етноси в България – българи, турци и роми. Източно православните отправят своите молитви към Бога в две църкви – „Света Богородица и „Света Атанасий“. В града функционира и католическа църква „Света Троица“ от източния обред. За изповядващите исляма е изградена голяма джамия.

Манастир „Св. СВ. Козма и Дамян“

На 3.5-4 км. югазападно от гр. Кукрен, на 450 м. н.в., всред красива природа се намира изграденият преди 1000г. манастир „Св. СВ. Козма и Дамиян“, намерил място и в разказа „Козият рог“ на Николай Хайтов. Същият е признат за „Паметник на културата с национално значение“. В църквата към него се съхраняват много ценни икони и стенописи от различни епохи. Манастирът векове наред е бил средище на българската книжнина и култура.В чест на двете двойки лечители-безсребреници,с едно и също име, живели в Мала Азия и в околностите на Рим,манастирът има два празника през годината-1-ви юли и 1-ви ноември, на които се събира множество от всички краища на България. Пред самите порти на манастира блика изключително студен и бистър извор-„Аязмото“, за лечебната сила на който и до днес се носят легенди. За това свидетелствуват запазените желязна верига, с метални гривни , прикачени към голям камък в предверието на църквата, с помощта на които са били усмирявани душевно болните хора, търсейки и намирайки своето излекуване. С привлечени средства от програма САПАРД, през 2008 г., общината изгради асфалтов път до манастира, което прави достъпа лесен и приятен. Заедно с намиращите се още 4-5 манастира в съседните общини-Асеновград и „Родопи“/Бачковски,“ СВ.Кирик“, „Араповски, „Мулдавски“и Белочерковският „Св. Св. Петър и Павел“, също на територията на община Куклен, биха могли да бъдат една прекрасна дестинация за религиозен туризъм.