За времето от 08.00 ч. до 19.00 ч. от 04.04.2022 г. до 25.05.2022 г. в землището на с. Гълъбово,  Община Куклен, в учебен център за подготовка и бойно осигуряване към Съвместно Командване на специалните операции, ще се проведат занятия по тактическа подготовка на местността с участие на колесна военна техника, без стрелба с бойни припаси. Същите ще се проведат при спазване на всички екологични норми.

Предвижда се в занятието да вземат участие до 60 военнослужещи. Ще бъде използвана щатна екипировка, въоръжение и униформено облекло на Въоръжените сили на Република България.

Военнослужещите, участващи в занятието са инструктирани да се легитимират при контакти с местните власти и горски служители със служебните си документи, при необходимост.

Призоваваме всички жители и гости на Община Куклен, които са в района на с. Гълъбово,  да запазят спокойствие.

Това е само тренировъчно занятие.