Във връзка с реализирана система от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения и предупреждение на населението BG ALERT, ще бъдат проведени тестове за техническа годност на системата на регионален принцип, чрез изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители, чрез мрежите на мобилните оператори.

Предстоящият тест по график за област Пловдив,  ще се извърши на 23.11.2023 г. от 12.00 ч. до  12.30 ч.

Тестовото съобщение, което ще бъде разпространено на мобилните устройства ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори при активиран тих режим на устройството.

Разработен е публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където е посочена допълнителна информация за системата.