Съобщение от Агенцията за социално подпомагане

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги чрез: – Единния портал за достъп до електронни административни услуги; – Системата за сигурно...