Обява за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“

Проект BG05M9OP001-2.101 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен»- Компонент 3 О Б Я В А за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на ...

Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Куклен

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Куклен обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по...