Покана за обществено обсъждане на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Куклен, обл.Пловдив, на територията на община Куклен, в териториалния обхват на ТП “Държавно горско...

Съобщение от Агенцията за социално подпомагане

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги чрез: – Единния портал за достъп до електронни административни услуги; – Системата за сигурно...

Обява за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“

Проект BG05M9OP001-2.101 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен»- Компонент 3 О Б Я В А за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на ...

Стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен”

От 04.05.2020г. Община Куклен стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен” с доставянето на приготвена храна до дома на 170 лица, живущи на територията на цялата община. Община Куклен спечели проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община...