Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)

Уважаеми хотелиери и физически лица, Във връзка с получено писмо от Заместник – министъра на туризма от дата 26.06.2019 г.  относно:  Предоставяне  на тестова версия на Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в...