СПИСЪК

на одобрените кандидати за преброители и контрольори

в Община Куклен за Преброяване 2021г.

 

Име, Фамилия ЕГН Одобрен за
Несрин Халил 8107****** контрольор
Юлкер  Дрянкова 6405****** контрольор
Марияна  Христева 6509****** преброител
Стойна Згурова 8507****** преброител
Свобода Чанкова 8406****** преброител
Бахрие Юсеин 6305****** преброител
Йорданка Шумарова 5802****** преброител
Стоян Килиджийски 5609****** контрольор
Стоилка Койчева 5707****** преброител
Цветелина Лозанова 8703****** преброител
Василка Ябанджиева 6604****** преброител
Невена Живодарова 8610****** преброител
Мария  Генова 7405****** контрольор
Атидже Чауш 7703****** преброител
Ашкън Халил 7703****** преброител
Мария Иванчева 6305****** преброител
Захаринка  Момчева 7006****** преброител
Недялка  Арнаудова 0152****** преброител
Айлин Мюмюн 0149****** преброител
Надрие Мурадова 6611****** преброител
Велина   Щътова 9607****** преброител
Надежда Арнаудова 7903****** преброител
Ваня Щътова 7207****** преброител
Десислава Руфад 8812****** преброител
Нина  Шолева 9902****** преброител
Мейрем Реджебова 8301****** контрольор
Илица Даскалова 8510****** преброител
Величка  Маринова 7401****** преброител
Рами Сюлейман 6604****** преброител
Мария Пишева 4811****** придружител
Величка  Петрова 5312****** преброител
Калинка  Барбова 6311****** преброител
Иванка  Бозова 9107****** преброител
Анка Кежева 6210****** преброител
Елена Николова 5908****** преброител
Ремзие Саид 6612****** преброител
Мария Примова 5206****** преброител
Вера Петрова 6208****** преброител
Виолета Тягова 8010****** преброител
Азизе Гоганова 8601****** преброител
Пенка Кабакова 6501****** преброител

Обучението на одобрените кандидати за преброители и контрольори ще се проведе на 26.08.2021 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на община Куклен, намираща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация Куклен.