Контакти

Общинска администрация Куклен

гр.Куклен, община Куклен
п.к. 4101

ул.“Александър Стамболийски“ № 43.

Е-mail : mail @ kuklen.org
Телефон/централа – 03115/2120
Телефонен указател

Дежурни Общинска служба за сигурност – 03115/ 2503

Форма за контакт