Адрес на общинска администрация Куклен

гр.Куклен, община Куклен
п.к. 4101

ул.“Александър Стамболийски“ № 43.

Област с административен център  Пловдив,

e-mail : mail @ kuklen.org
телефон/централа – 03115/2120
телефон/факс – 03115/2165
Булстат: 115631816
Дежурни Общинска служба за сигурност – 03115/ 2503

Форма за контакт