ВСИЧКО СВЪРЗАНО С COVID-19

Гореща линия за сигнали: 03115 / 2120

Всички PCR тестове за коронавирус служителите на Общинска администрация Куклен са отрицателни.

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че във връзка с установения случай на положителна проба за КОВИД-19 на служител от община Куклен, в сградата на Общинска администрация Куклен е извършена пълна дезинфекция. Изпълнени са и допълнителните противоепидемичните мерки,...

повече информация

Сграда на общинска администрация гр. Куклен е затворена за дезинфекция на 07.08.2020 г.

Работещ в общинска администрация при Община Куклен е с установен положителен кръвен тест за коронавирус. Лицето е в добро състояние, без видими симптоми и под домашна карантина. С цел провеждане на крайна дезинфекция на цялта сграда на общинска администрация, на...

повече информация

Разписание на автобусите в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с КОВИД-19

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С КОВИД-19 ГР. КУКЛЕН – ГР. ПЛОВДИВ Забележка: от 07.12.2020 (понеделник) курса от Куклен в 14:30 часа и курсовете от Пловдив от 13:45 и от 20:00 часа отпадат от разписанието. Делнични...

повече информация

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична...

повече информация

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения Мерки за...

повече информация

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване...

повече информация

Община Куклен раздаде пакети с хранителни продукти от дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”. 

Община Куклен раздаде пакети с хранителни продукти от дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”. Индивидуланите пакети съдържаха хранителни прокутки от първа необходимост и бяха на единична стойност от 50 лв на възрастни хора, хора със специални потребности, самотни...

повече информация

Съобщение от Агенцията за социално подпомагане

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги чрез: - Единния портал за достъп до електронни административни услуги; - Системата за сигурно електронно...

повече информация

Заповед №356 от 05.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на...

повече информация