Нека подадем ръка и станем осиновители на животни, останали без дом!

Уважаеми съграждани, В нашата община са регистрирани 25 кученца на различна възраст, останали без дом, които се нуждаят от хора с добри сърца и грижовни ръце! За тях се полагат необходимите ветеринарномедицински грижи, съобразно възрастта и състоянието им – те...

БЪДИ ОТГОВОРЕН НА ПЪТЯ

Само за последните 5 години пътнотранспортните произшествия с едно превозно средство (т.нар. самокатастрофирали) със загинали и ранени в България са повече от 68 хиляди! Много от хората, попаднали в тях, са жертва на разсейването! В тази статистика не са включени хилядите...

Община Куклен

Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област. Учредена е с Указ № 167 от 25.06.2001г. на Президента на Република България. Заема площ от 148 кв.км, с която се нарежда в групата на малките общини в областта и...

Спри горските пожари

Пожарната статистика показва, че само 1 % от възникналите горски пожари се причиняват от природни явления (мълнии), а в останалите 99 % основна причина за огнените бедствия е човешка небрежност. Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи...
{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}
Резултати от изследователския проект РЕГЕНЕРАЦИЯ ще бъдат изложени в читалище „Никола Вапцаров“ в Куклен

Резултати от изследователския проект РЕГЕНЕРАЦИЯ ще бъдат изложени в читалище „Никола Вапцаров“ в Куклен

Събитието ще представи резултатите от подробния анализ на екосистемата в района на Индустриален парк Куклен и нуждата от прилагане на устойчиви практики, които да възстановят биоразнообразието в района. 1 декември 2023 — На 8 декември в читалище „Никола Вапцаров“ в...

повече информация
Музикална школа “Музичко” Ви кани на Коледен концерт

Музикална школа “Музичко” Ви кани на Коледен концерт

Музикална школа “Музичко” Ви кани на Коледен концерт, който ще се състои в залата на Тракарт Парк, на 8 декември /петък/ от 18:00 часа. С празничния концерт възпитаниците на музикалната школа пожелават на жителите на община Куклен Новата година да бъде изпълнена с...

повече информация
Посланията на есенния лист

Посланията на есенния лист

ДГ “Приятели” и тяхното участие в националната кампания по Безопасност на движение по пътищата, инициирана от Националния дворец на децата. Децата от детското заведение подаряваха на водачите на преминаващите превозни средства послания изписани на листчета. Напомняха...

повече информация
16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Най-малките възпитаници на СУ”Отец Паисий” от подготвителните групи, заедно със своите преподаватели и ръководството на училището показаха своята толерантност и грижа за бездомните кучета в град Куклен, като дариха храна и одеала на опашатите непознати. Специален гост...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: ”Изграждане на нови естакади за изместване на МЦК”...

повече информация

Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2024 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на...

повече информация

Среща с младежи по образователната програма “ Бъдещи основатели“

На 7-ми ноември 2023 г. в ПГСС- гр. Куклен, се проведе първата среща с младежи по образователната програма " Бъдещи основатели". Целта на програмата е да изгради различни социални и комуникационни умения сред учениците от 9-ти до 12- клас, като преминат през множество...

повече информация

График на социален работник към Агенция за социално подпомагане

   ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ В КМЕТСТВО ГР.КУКЛЕН  НА СОЦИАЛНИЯ  РАБОТНИК-Г-ЖА МАРИЯ АТАНАСОВА ДАТИ: 2,3,8,9,10,13,14,16,17,27,28,30.11.2023 год. ОТ 09:00 до 17:30 часа Извън посочените в графика дни заявления-декларации се приемат:  1.В Дирекция...

повече информация

Повишена епизоотична готовност на всички области по отношение на болестта Инфлуенца по птиците

Заповед № РД 11-2349/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, отнасяща се до привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички области в България по отношение на болестта Инфлуенца по...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: "Жилищно застрояване и обществено обслужване – 4 броя...

повече информация

Актуализирана информация по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Уважаеми съграждани,     В изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, КЦМ АД, Пловдив, класифицирано, като предприятие с висок рисков потенциал, е публикувало на своята интернет страница "Актуализирана информация по чл. 116д, ал. 1 от...

повече информация
Административен регистър