Община Куклен набира доброволци

Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или позвънете на телефон: 03115/21-20 .

Община Куклен в подкрепа на хората в нужда и под карантина

Общинската услуга е  за  закупуване на хранителни продукти и  лекарства, както и  заплащане на комунално-битови разходи и се осъществява със средства на заявителите .
Заявките за предоставяне на  услугите  могат да  се подават на телефон 03115/2120 или на имейл: kmet@kuklen.org, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Препоръки за справяне със стрес при епидемия от коронавирус

Съвети на Световната здравна организация за справяне със стрес при епидемия от коронавирус. Как да се справим със стреса по време на епидемия от коронавирус. Как да помогнем на децата да преодолеят среса при евентуална епидемия от коронавирус

АКЦЕНТИ

Патронен празник отбеляза кукленското читалище „Никола Вапцаров-1909 г.“

Кукленското читалище отбеляза 113 години от рождението на патрона си – Никола Вапцаров. Създадено преди повече от век, културно-просветният център получава името на големия български поет и патриот Никола Вапцаров и оттогава съхранява, развива и обогатява духовния...

повече информация
Концерт в Куклен  по повод Деня на будителите – 1 ноември

Концерт в Куклен по повод Деня на будителите – 1 ноември

Програмата включва рецитал със стихотворения за народните будители и песни на децата от детска градина ”Приятели”. Малките таланти от музикална школа “Музичко" с ръководител Валентина Трендафилова ще са радост за сетивата с музикалните си изпълнения от своя богат...

повече информация

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН, ученици, учители и родители!

В Куклен учебната година е открита, кметът Мария Белчева:„За нашия народ училището и знанието са нещо свято“ С много радостно настроение, песни и стихове, с химна на Република България децата на Община Куклен посрещнаха началото на новата учебна 2022/2023 година....

повече информация

Скулптурът Ангел Каравланов преобрази фасадите на детската градина и училището в Куклен

Ангел Каравланов - художник и скулптор, преобрази още една фасада на детска градина и училище.Този път с красиви графити се сдоби детската градина „Приятели“ и ОУ“Отец Паисий“ в гр.Куклен На стените на детското заведение се появиха приказни и анимационни герои, които...

повече информация

Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021-2025 г.

Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: ”Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021-2025 г.” на e-mail:...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Промяна предназначението на земеделска земя с цел...

повече информация

Стартира преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Куклен

В изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и...

повече информация

Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения,...

повече информация

Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на...

повече информация

Гореща линия за сигнали: 03115 / 2120

COVID-19

НА ЖИВО

Административен регистър