Нека подадем ръка и станем осиновители на животни, останали без дом!

Уважаеми съграждани, В нашата община са регистрирани 25 кученца на различна възраст, останали без дом, които се нуждаят от хора с добри сърца и грижовни ръце! За тях се полагат необходимите ветеринарномедицински грижи, съобразно възрастта и състоянието им – те...

БЪДИ ОТГОВОРЕН НА ПЪТЯ

Само за последните 5 години пътнотранспортните произшествия с едно превозно средство (т.нар. самокатастрофирали) със загинали и ранени в България са повече от 68 хиляди! Много от хората, попаднали в тях, са жертва на разсейването! В тази статистика не са включени хилядите...

Община Куклен

Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област. Учредена е с Указ № 167 от 25.06.2001г. на Президента на Република България. Заема площ от 148 кв.км, с която се нарежда в групата на малките общини в областта и...

Спри горските пожари

Пожарната статистика показва, че само 1 % от възникналите горски пожари се причиняват от природни явления (мълнии), а в останалите 99 % основна причина за огнените бедствия е човешка небрежност. Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи...
{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}
Поводи за гордост в община Куклен

Поводи за гордост в община Куклен

Кметът на община Куклен връчи грамоти на ученици от СУ “Отец Паисий” за високи спортни постижения през месец март 2024г. Четирима възпитаници на спортен клуб “Аякс” с треньор Лъчезар Харалампиев бяха наградени. Пелин Расим - сребърен медал на Държавен личен шампионат...

повече информация
Поводи за гордост в община Куклен

Поводи за гордост в община Куклен

Националното състезание по компютърно моделиране се проведе в гр. Шумен на 23 и 24 март. 104 ученици от III и IV клас от цялата страна се съревноваваха в Националния кръг на състезанието по компютърно моделиране. Форматът е част от календара на Министерство на...

повече информация
В Община Куклен стартираха планови ремонти на уличната и градската инфраструктура.

В Община Куклен стартираха планови ремонти на уличната и градската инфраструктура.

Завършиха работите по ул. "Шипка", където беше извършена подмяна на водопровода и газификацията на улицата, също така се изградиха нови тротоари, бордюри и подстъпи към гаражите. В момента се извършва основен ремонт на ул. "Стръмна", като се подменя напорният...

повече информация

Сметище в Куклен ще се превърне в „Медоносна гора“

На мястото на нерегламентирано сметище по пътя от Куклен за село Руен ще разцъфти медоносна гора. Инициативата е на община Куклен и ще се реализира в седмицата на гората от 1-ви до 7-ми април. Това е първата от поредицата дейности за по-зелено бъдеще на общината...

повече информация

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат „Матерцид Микро” на 10.04.2024 г.

Уважаеми съграждани,  Уведомяваме Ви, че на дата 10.04.2024 г. /сряда/ от 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат "Мастерцид Микро" на паркове, териториите на ДГ "Приятели", Детска ясла, Стадиона и други зелени площи на територията...

повече информация

Община Куклен стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Един от основните принципи на Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации е детското участие. То е свързано с правото на децата да изразяват свободно своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения относно техния живот и...

повече информация

Заповед № 184 от 04.04.2024 г. на кмета на Община Куклен

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен заявление с...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ”Промяна на земеделското предназначение на имота съгласно...

повече информация

Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решение № ПВ-37-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП "Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец" в ПИ с идентификатор 18277.1.60 м. "Азаните" с. Гълъбово, община Куклен с...

повече информация

Световен ден на водата 22 март

Община Куклен съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Българско дружество за защита на птиците организираха съвместно мероприятие по поречието на р. Марица по случай Световен ден на водата 22 март. В мероприятието активно участие...

повече информация
Административен регистър