Парцеларен план за обект: „„Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека” в  УПИ 010382- сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека /ПИ с ИД 40467.10.382 по КК/, местност „Света Петка”, землище на гр.Куклен

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 291 от 28.05.2021г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „„Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Сервиз за...

повече информация

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлени  имоти: №40.100,40.103 и 40.629 , местност „ Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №301 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника ” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.8.299 , местност „Кавака” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №300 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складова и търговска дейност-склад и търговия на дърва и строителни материали ” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.1.451 , местност „Орта хан” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №299 на ОБС Куклен , взето с протокол  №29 от 28.05.2021г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

повече информация

Информация от Електроразпределение ЮГ ЕАД за планови ремонти и спиране на електрозахранването

Поради планов ремонт на 21.06.2021 г. от 9:00 до 13:00 часа без електрозахранване ще са абонатите от гр. Куклен на улиците „П.К. Яворов“, „Демокрация“, „Ал. Стамболийски“, „Славянска“. Моля, да ни извините за създаденото неудобство! Електроразпределение ЮГ ЕАД...

повече информация

Крос под надслов „20 километра за 20 години Община Куклен”

С празничен крос и поход ще бъде отбелязан 20-я рожден ден на Община Куклен. В него ще вземат участие жители на общината, служители на КЦМ, а стартът ще бъде даден  от кмета Мария Белчева и главния изпълнителния директор на компанията Румен Цонев. Участниците в...

повече информация

Община Куклен обявява конкурс за разказ, снимка или рисунка на тема “КУКЛЕН ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“

По повод 20 годишнината от обявяването на Куклен за Община Община Куклен обявява конкурс за разказ, снимка или рисунка на тема “КУКЛЕН ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“   Поканата за участие е отправена към всички жители на община  Куклен  без възрастови ограничения. Участниците...

повече информация

ПУП-ПРЗ на ПИ 180045, м-ст. „Гробът“, с. Руен, Решение 271

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №271 на ОБС Куклен, взето с Протокол №27 от 29.04.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

повече информация

Стари снимки от Куклен

Как е изглеждал Куклен през годините ще покажат в изложба по повод 20 годишнината от обявяването на Куклен за общински център. Инициативата е част от поредица от мероприятия свързани с отбелязването на юбилея на общината. Организаторите дават възможност на всички,...

повече информация
Кукленското село Яврово ще вдига куните в събота

Кукленското село Яврово ще вдига куните в събота

Община Куклен, кметство с.Яврово, църковното настоятелство на селото и читалище „Пробуда-1923“ канят всички жители и гости на общината на празника на село Яврово, за да присъстват на  древния обичай “Вдигане на куните“,  познат още като „Черковане“. В 10.00 часа ...

повече информация