ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 2024г. взета с решение на Общински съвет №98 от 26.04.2024 г.

Протокол № 1 по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

Решение № 74 от 01.03.2024 г. относно Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 2023г. взета с решение на Общински съвет №18 от 21.12.2023 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 2023г. взета с решение на Общински съвет № 784 от 29.09.2023 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 2023г. взета с решение на Общински съвет № 763 от 25.08.2023 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 2023г. взета с решение на Общински съвет № 739 от 30.06.2023 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 2023г. взета с решение на Общински съвет № 727 от 26.05.2023 г.

Протокол № 2 по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Протокол по чл. 37и ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Решение №716 от 28.04.2023 г. на ОБС – Куклен относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2023 г.

Решение №692 от 31.03.2023 г. на ОБС – Куклен относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 година.

Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване

 

АРХИВ: Имоти - общинска собственост

2022 година:

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 643 от 23.12.2022 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 621 от 25.11.2022 г.

Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 599 от 28.10.2022 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 591 от 30.09.2022 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 581 от 21.09.2022 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 544 от 26.08.2022 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 500 от 24.06.2022 г.

Решние № 485 от 27.05.2022 на Общински съвет Куклен

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. приета с решение на Общински съвет № 466 от 29.04.2022 г.

Списък със спортни обекти общинска собственост обект на разпореждане и управление

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.

Решение на Общински съвет №421 от 28.01.2022 относно годишната програма за управление и разпореждане на имотите общинска собственост за 2022 г.

Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване


 

2021 година:

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 392 от 26.11.2021 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 372 от 15.10.2021 г.

Решение № 366 от 01.10.2021 г. и Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 363 от 01.10.2021 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 329 от 27.08.2021 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 308 от 30.07.2021 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 289 от 28.05.2021 г.

Протокол по чл. 37и ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределяне на пасища, мери и ливади

Стратегия за управление на общинската собственост на община Куклен за периода 2021 – 2023 година 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 276 от 29.04.2021 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет № 251 от 26.03.2021 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет №243 от 26.02.2021 г. 

Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. приета с решение на Общински съвет №220 от 29.01.2021 г.


 

2020 година:

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №192 от 23.12.2020

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №158 от 25.09.2020

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №145 от 28.08.2020 г. 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №109 от 26.06.2020 г. 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №103 от 03.06.2020 г. 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №98 от 29.05.2020 г. 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №89 от 24.04.2020 г. 

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №81 от 27.03.2020 г. 

Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. приета с решение на Общински съвет №38 от 31.01.2020 г. 


 

2019 година:

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на Общински съвет №19 от 20.12.2019 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на Общински съвет №899 от 27.09.2019 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на Общински съвет №882 от 30.08.2019 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на Общински съвет №866 от 26.07.2019 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на Общински съвет №844 от 28.06.2019 г.

Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди с решение на Общински съвет №829 от 31.05.2019 г.

Равностойно обезщетяване със земеделска земя от ОПФ, на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ гр. Куклен с решение на Общински съвет №828 от 20.05.2019 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на Общински съвет №818 от 24.04.2019 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с решение на Общински съвет №800 от 29.03.2019 г.

Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване с решение на Общински съвет №789 от 15.03.2019 г.

Съобщение на Областна Дирекция Земеделие – Пловдив, относно пасищни животни (коне).

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. приета с решение на Общински съвет №766 от 25.01.2019 г.


 

2018 година:

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №744 от 21.12.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №703 от 26.10.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №685 от 28.09.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №668 от 31.08.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №647 от 27.07.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №638 от 29.06.2018г.

Aктуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №629 от 23.05.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение № 612 от 27.04.2018г.

Aктуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №588 от 07.03.2018г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

Гори

Заповед 92 от 15.02.2024 г. на кмета на Община Куклен

Заповед 81 от 13.02.2024 г. на кмета на Община Куклен

Решение № 758 от 04.08.2023 г.

– Заповед № 127 от 27.02.2023 г.

– Заповед № 48 от 30.01.2023 г.

Заповед № 114 от 09.02.2022 г.

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Куклен за 2022 г. одобрен с решение на Общински съвет №32 от 27.08.2021 г.

Горскостопански план за горските територии общинска собственост

Заповед №70-09.02.2021 г.

– Покана за обществено обсъждане на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии

Проект на Горскостопански план за горските територии общинска собственост

Приемане на максимални цени за маркиране на стояща дървесина

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Куклен за 2020 г. одобрен с решение на Общински съвет №45 от 28.02.2020 г.

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Куклен за 2019 г. одобрен с решение на Общински съвет №906 от 11.10.1019 г.

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Куклен за 2018 г.

Промяна на начина на ползване на дървесина в обект 1803 от Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Куклен за 2018 г.

Цени за добив, продажба и маркиране на дървесина

Отчети за състоянието на общинската собственост

Административни услуги „Общинска собственост”, предоставяни от Община Куклен
Идентификатор по Регистъра на услугите
Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – документ за sамоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост
– копие от актуална скица на имота
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Заявление за издаване на удостоверение за реституционни претенции Обикновена
14 дни
Бърза
3 дни
Експресна
24 часа
5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост – документ за самоличност
– заявление по образец
Заявление за извършване на справки по актовите книги и издаване на копия от документи 7 дни безплатно
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост,   или за възстановен общински имот – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от актуална скица
– копие от документ за придобиване или възстановяване на имота /договор, съдебно решение, решение на Поземлена комисия и др./
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Заявление за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги Обикновена
14 дниБърза
3 дниЕкспресна
24 часа
5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

2087 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост на имота
– копие от актуална скица
– копие от данъчна оценка
– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Заявление за издаване на удостоверение относно наличие на съставен акт за общинска собственост Обикновена
14 дни
Бърза
3 дни
Експресна
24 часа
5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

2059 Издаване на заповед за изземване на имот – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост на имота;
– копие от актуална скица
– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
– копие на протокол за трасиране на имота
Заявление за издаване на заповед за изземване на имот 14 дни безплатно
Извън регистъра Приемане на заявления за закупуване на общински имоти – заявление по образец Заявление за закупуване на общински имот 30 дни безплатно
Извън регистъра Приемане на заявления за наемане на общински имоти – заявление по образец Заявление за отдаване под наем на общински имот 30 дни безплатно
Извън регистъра Приемане на молба – декларация чрез кмета до Нотариус за обстоятелствена проверка – документ за самоличност
– 2 бр. молба – декларация, изготвена от Нотариус;
– копие от документ за собственост на имота
– копие от актуална скица
– копие от данъчна оценка
– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Обикновена
14 дни
Бърза
3 дни
Експресна
24 часа
5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

Регистрите на отдел „Общинска собственост“ можете да намерите на страницата на публичните регистри на община Куклен.