Община Куклен уведомява заинтересованите страни, че е изготвен проект на Горскостопански план за горските територии, общинска собственост. С материалите по плана можете да се запознаете като ги свалите от сайта на Община Куклен или на място в стая № 201, ет. 2 в сградата на Общинска администрация с адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43.