Географско положение

Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област. Учредена е с Указ № 167 от 25.06.2001г.на Президента на Република България. Заема площ от 148 кв.км, с която се нарежда в групата на малките общини в областта и страната.

На север-североизток общината заема част от периферията на Горно-тракийската равнина, с надморска височина 160-180м. Останалата територия е разположена върху части от Централно-Родопския дял „Чернатица“ с надморска височина от 400 – 450м. над Куклен, до 1650-1700м. на юг над летовище „Бяла Черква.

Има няколко фактора, които ни дават основание да подържаме твърдението за изключителното геостратегическо местоположение на община Куклен. Общинският център е само на 8 км от вторият по големина град в България, с целият му научен и университетски потенциал.

Летище Пловдив-Крумово, което често играе ролята на резервно на столичното летище е в непосредствена близост до североизточната граница на общината. Път ІІ-86-Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем-Ксанти прави Бяло море и пристанище Порто-Лагос много по-близко от пристанище Бургас и Черно море. В близост сме до автомагистрала „Тракия“ и до международният жп път Белград-София-Пловдив-Истанбул.

Населението на община Куклен към началото на 2011 г. е 6 431  души. В общинският център Куклен живеят над 90% от населението на общината. Община Куклен е с по-висок от средния за областта коефициент на раждаемост и с по-нисък от средния за областта коефициент на смъртност. През 2009 г. общините Пловдив и Куклен са единствените с положителен естествен прираст. Единственият град на територията на общината, е нейният общински център – гр. Куклен, с население 6 431 човека. В града живеят в добросъседство представители на трите основни етноси в България – българи, турци и роми. Източно православните отправят своите молитви към бога в две църкви – „Св. Богородица и „Св. Св. Кирил и Методий“. В града функционира и католишка църква, с красива външна фасада, а за изповядващите исляма е изградена в центъра голяма джамия.