УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Детска градина „Приятели“

 

Целодневна детска градина гр. Куклен отваря вратите си за четири групи на 17.10.1966 г.. С решение № 494 и Протокол № 45 от 27.11.2013 г. се именува от 01.01.2014 г. ОДЗ гр. Куклен с името „Приятели”. Кръстница е отдадената на децата д-р Румяна Горева.

В детската градина се отглеждат, възпитават и обучават до 180 деца, а в детските ясли – до 40 деца.

Тя разполага с две красиви и модерни сгради с просторни, светли и уютни помещения, с нови интериорни решения за комфорта на децата. Сградите са газифицирани, използват се и слънчеви колектори.

Материалната база на детската градина е богата и съобразена с най-новите изисквания.
Дворът е просторен и богато озеленен, обособените за всяка група площадки са нови и функционални, оборудвани с много уреди и съоръжения. Учителите работят със съвременни учебно – технически средства.

Директор на ДГ „Приятели” е г-жа Надка Щътова, под чието вещо ръководство, работят 32 души персонал. В това число 15 човека педагогически персонал, от които 14 детски учителки.

В детската градина се отглеждат, възпитават и обучават до 180 деца разпределени в 7 детски групи, а в детските ясли – до 40 деца.

ДГ „Приятели” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

Детската градина работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек. Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

За повече информация, вижте сайта на ДГ ПРИЯТЕЛИ.

Средно училище „Отец Паисий“

 

В средно училище „Отец Паисий“ се обучават деца от първи до седми клас.

Разположено в прекрасните Родопи, всяка сутрин училището отваря врати за своите възпитаници. Учебните занятия се провеждат в една учебна смяна.

За учениците в град Куклен СУ „Отец Паисий“ е своеобразна спирка от живота, в която ще се научат да реализират своите мечти като достойни хора, достойни българи.

Учебното заведение разполага с прекрасна материално-техническа база. Оборудван е кабинет с интерактивна дъска, сървър, 22 терминала и мобилен компютър, където се провеждат часовете по информационни технологии. Кабинета се използва и по другите учебни предмети за онагледяване на учебното съдържание, за представяне на презентации, изготвени от учениците по зададена тема, за осъществяване на интерактивни уроци и обучителни игри. В много от класните стаи са инсталирани мултимедийни проектори и обучението се провежда по интерактивен и интересен за учениците начин. Оборудван е кабинет за заниманията по интереси и отдих за учениците на целодневно обучение. Кабинетът разполага с компютър, принтер, връзка с интернет, комплект кукли за театър, параван, Лего комплекти, библиотека. По график учениците посещават този кабинет и часовете за тях минават много забавно. На разположение на учениците са просторен физкултурен салон, игрище за баскетбол, футболно игрище, пясъчник и детски кът за предучилищната група.

Повече информация можете да видите на сайта на СУ Отец Паисий гр. Куклен

ПГ по Селско стопанство

 

Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Куклен е открита като Зимно селскостопанско училище през 1936 г.
В годините от тогава до сега, училището се развива като специализирано в областта на лозарството, овощарството, градинарството и механизацията. Постепенно се разширява и обогатява материалната база, расте и броят на учениците. Развиват се нови специалности.
Материалната база е богата и съобразена с най-новите изисквания.

Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен обучава ученици по следните специалности:

– Производител на селскостопанска продукция

– Механизация на селското стопанство

Към сайта на ПГ по Селско стопанство гр. Куклен