Бюджет и финанси

Бюджет на община Куклен - Архив
Месечни отчети за изпълнение на бюджета
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2020 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2020 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2020 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2020 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 29.02.2020 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2020 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2019 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2019 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2019 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2019 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2019 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2019 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2019 г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2019г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2019г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2019г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2019г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2019г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2018г.

 

Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2017г.

 

Описание на процеса по поемане на задължения в общинска администрация Куклен можете да изтеглите от ТУК

Банкови сметки на община Куклен

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН АСЕНОВГРАД

IBAN: BG08CECB979084G0663600
BIC: CECBBGSF

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

– КОД ЗА ДНИ: 442100
– КОД ЗА ТБО: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500