Бюджет и финанси

Бюджет на Община Куклен

 

Бюджет за 2021 г.

Месечни отчети за изпълнение на бюджета

2021 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2021 г.

 


2020 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 29.02.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2020 г.

 


2019 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2019г.

 


2018 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2017г.

Описание на процеса по поемане на задължения в общинска администрация Куклен можете да изтеглите от ТУК

Банкови сметки на община Куклен

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН АСЕНОВГРАД

IBAN: BG08CECB979084G0663600
BIC: CECBBGSF

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

– КОД ЗА ДНИ: 442100
– КОД ЗА ТБО: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500