Бюджет и финанси

Бюджет на Община Куклен

Описание на процеса по поемане на задължения в общинска администрация Куклен можете да изтеглите от ТУК

Месечни отчети за изпълнение на бюджета

Месечни отчети - Архив

2023 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2023 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2023 г.

 

 


2022 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към  31.07.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към  30.06.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2022 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2022 г.

 


2021 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2021 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2021 г.

 


2020 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 29.02.2020 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2020 г.

 


2019 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2019 г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2019г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2019г.

 


2018 година


Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.11.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.10.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.09.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.08.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.07.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.06.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.05.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 30.04.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.03.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 28.02.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.01.2018г.
Месечен отчет на община Куклен към 31.12.2017г.

Тримесечни финансови отчети

Годишни финансови отчети

Тригодишни бюджетни прогнози

Средносрочна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2025-2027 г. етап I

Средносрочна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2024-2026 г. етап II

Средносрочна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2024-2026 г.

Средносрочна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2023-2025 г. етап II

Средносрочна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2023-2025 г.

Средносрочна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2022-2044 г. етап II

Средносрочна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2022-2024 г.

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Куклен

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Куклен

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Куклен

Тригодишна бюджетна прогноза на община Куклен за периода 2019-2021 г.

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.

Банкови сметки на община Куклен

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН АСЕНОВГРАД

IBAN: BG08CECB979084G0663600
BIC: CECBBGSF

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

– КОД ЗА ДНИ: 442100
– КОД ЗА ТБО: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500