ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ

Изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника ” на поземлен имот с идентификатор : №40467.12.380 , местност „Каракуш тарла” в землището на гр. Куклен

повече информация

Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника” на поземлен  имот с идентификатор: №40467.12.210, местност „Каракуш тарла” в землището на гр. Куклен

повече информация