ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки  и открит склад за дървен материал” на поземлени  имоти с идентификатори: №40467.11.565 и №40467.11.587, местност „Капсида” в землището на гр. Куклен

повече информация

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки  и открит склад за дървен материал” на поземлени  имоти с идентификатори: №40467.12.44 и №40467.12.45, местност „Бунар Йолу” в землището на гр. Куклен

повече информация

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки  и открит склад за дървен материал” на поземлени  имоти с идентификатори : №40467.11.588, местност „Бунар Йолу” в землището на гр. Куклен

повече информация