ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Промяна в разписанието на автобусите по линията Пловдив – Куклен

Във връзка със стартирането на учебната година, считано от 16.09.2020 г., разписанието на автобусите в условията на извънредна епидемична обстановка по линията Куклен-Пловдив се променя по следния начин: ГР. КУКЛЕН – ГР. ПЛОВДИВ Делнични дни От Куклен От Пловдив 05:00...

повече информация

Набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети....

повече информация

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз на Община Kуклен за 2019 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2019 г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за...

повече информация

Покана за обществено обсъждане на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии - собственост на община Куклен, обл.Пловдив, на територията на община Куклен, в териториалния обхват на ТП “Държавно горско...

повече информация

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” 2020: грижа към природата, но с отговорност един към друг

Уважаеми съграждани, Тази есен най-мащабната национална доброволческа инициатива ”Да изчистим България заедно” няма да проведе традиционното масово почистване на страната. В ситуацията на извънредна обстановка, всеки може да се включи в кампанията с ежедневна грижа ...

повече информация

Съобщение във връзка с опазване на селскостопанската продукция /реколта грозде-2020 г./ в землищата на Община Куклен

Във връзка с опазване на селскостопанската продукция /реколта грозде-2020 г./ в землищата на Община Куклен, информираме всички земеделски производители, че на 15.09.2020 г. /вторник/ от 16.00 ч. ще се проведе работна среща в залата на Община Куклен, намираща се на...

повече информация

Информация за одобрен проект по процедура ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен – Компонент 4‘‘

На 21.08.2020г. Община Съединение в партньорство с община Куклен сключи Допълнително споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.040-0126-C01  по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“...

повече информация

Проект на Горскостопански план за горските територии общинска собственост

Община Куклен уведомява заинтересованите страни, че е изготвен проект на Горскостопански план за горските територии, общинска собственост. С материалите по плана можете да се запознаете като ги свалите от сайта на Община Куклен или на място в стая № 201, ет. 2 в...

повече информация

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи на зелените площи в гр. Куклен

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на 26.08.2020 г. /сряда/ след 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат "Мастерцид Микро" на зелените площи, парковете, териториите на ДГ "Приятели" и Детска ясла в гр. Куклен. Информираме Ви, че...

повече информация