ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП) "Разширение на дейността за...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП) “Жилищно застрояване‘‘  в ПИ  №...

повече информация

Обява за провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по ЗНЗ.

Обява за провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по...

повече информация

Третиране срещу комари, бълхи и кърлежи на паркове, зелени площи, териториите на ДГ ”Приятели”, Детска ясла, училища и Стадиона в гр. Куклен и Манастир ”Св. Св. Козма и Дамян”. 

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на дата 12.05.2022 г. /четвъртък/ след 18.00 ч., ще се извърши третиране срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат ”Мастерцид Микро” на паркове, зелени площи, териториите на ДГ ”Приятели”, Детска ясла, училища, Стадиона в гр....

повече информация

Среща с председателите на земеделски кооперации, управителите на фирми и земеделските производители

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на 10.05.2022 г. /вторник/ в сградата на Община Куклен на третия етаж в заседателната зала от 16:00 до 17:00 ч., ще се проведе среща, с председателите на земеделски кооперации, управителите на фирми и земеделските производители,...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП) ”Промяна на определени разрешени...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН   УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по...

повече информация

Възлагане на дейности: маркиране на насаждения предвидени за сеч през 2022 г. в горски територии – собственост на Община Куклен, включени в Обект № 2201

Заповед номер 338/19.04.22 г. Условия за провеждане на конкурс Приложения Протокол за проведена процедура Заповед 391 от 12.05.2022

повече информация