ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект „Трайни насаждения от череши на обща площ от 59,45 дка“

Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Трайни насаждения от череши на обща площ от 59,45 дка"

повече информация

Откриване на производство по приемане на подзаконов нормативен акт – Наредба за отмяна на Наредба № 21

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, се уведомяват всички заинтересовани лица и организации, че се открива производство по приемане на подзаконов нормативен акт – Наредба за...

повече информация

До края на седмицата водоподаването в целия Куклен ще е нормализирано

Това стана ясно след срещата на кмета на община Куклен Мария Белчева с управителя на ВиК - Пловдив инж. Антон Гълъбов. Визитата бе по инициатива на кмета Белчева, заради проблемите с водоподаването в Куклен и въведения воден режим. По думите на инж.Гълъбов близо 3...

повече информация

Заповед № 463 от 11.07.2024 г. на Кмета на община Куклен

ЗАПОВЕД № 463 от11.07.2024 г.   Във връзка с подадено заявление с вх. № 5373/26.06.2024 г. от Е.Н.Т., с адрес: гр. Пещера, ул. „С. З.“ № ….., община Пещера, област Пазарджик, за заличаване на адресна регистрация, извършена на адрес: гр. Куклен, ул. „С.“ №…, на...

повече информация

Трогателни срещи с роднини, близки и приятели на традиционния празник на село Цар Калоян.

Топла прегръдка, сладка раздумка, музика и вито хоро, от всичко имаше на родовата среща в малкото кукленско селце. Кметският наместник Диана Дафчева и общинският кмет Мария Белчева също бяха част от празника на селото. Традициите са живи, защото хората ги държат...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   I. ПРОДАЖБИ В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот с № 273 по плана на новообразуваните имоти в...

повече информация

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопаснос

ОБЩИНА КУКЛЕН На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА     Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран...

повече информация