ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Куклен ще продължи да изпълнява дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен”

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ...

повече информация

Обява за свободно работно място в Община Куклен по Програма „Старт на кариерата“

О Б Я В А за свободно работно място в Община Куклен по Програма „Старт на кариерата“   Община Куклен обявява  свободно работно място по Програма „Старт на кариерата“   Информация за Програма „Старт на кариерата“: Обект на програмата са младежи до 29 г. без...

повече информация

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи на зелените площи в гр. Куклен

Уведомяваме Ви, че на дата 05.05.2021 г. /сряда/ след 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат ”Мастерцид Микро” на паркове, дерета, териториите на ДГ ”Приятели”, Детска ясла, училища и други зелени площи на територията на  гр. Куклен....

повече информация

Провеждане на тренирочвъчни занятия на военнослужещи от Съвместно Командване на Специалните Операции на територията на община Куклен

За времето от 27.04.2021 г. до 29.04.2021 г. на територията на Община Куклен ще се проведе тактическо занятие с военнослужещи от Съвместно Командване на Специалните Операции. Занятието ще се проведе в отделни райони на общината с използване на изградената пътна...

повече информация

Публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40467.1.398, м-т “Орта хан“ гр. Куклен, община Куклен,...

повече информация

Eднократнa годишна финансова подкрепа за пенсионерите с ниски пенсии

Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна...

повече информация