ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 022043 с начин на трайно ползване-друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище на с. Добралък, община Куклен

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план - на поземлен имот 022043 с НТП - друг жилищен терен, местност "Бяла черква", землище с. Добралък. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал. 3 и ал.5 от ЗУТ...

повече информация

Влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI)

Във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа и констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците /грип/ в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, намиращ се в землището на гр....

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП): "Силоз за велц...

повече информация

Покана публично обсъждане Бюджет 2021 г. и Рамка Бюджет 2021

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2021 г. на Община Куклен   Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 12 февруари 2021 г. /петък/ от 16.00 часа в заседателната...

повече информация

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

От 01.01.2021 г. стартира нова социална услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”.   Социалната услугата  включва почасова подкрепа в домашна среда за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на...

повече информация

На 15.01.2021 г. /петък/ данъчна служба към Община Куклен няма да приема граждани.

Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че на 15.01.2021 г. /петък/ данъчна служба към Община Куклен няма да приема граждани поради извършване на годишно облагане с местни данъци и такси за 2021...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП): "Разширение на производствената...

повече информация