ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Жилищно застрояване – 10 броя УПИ" в ПИ 40467.9.566 с...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение...

повече информация

График за приемане на заявления -декларации на социалния работник за 08.2022

Агенция за социално подпомагане График за приемане на заявления-декларации в кметство гр. Куклен на социалния работник г-жа Мария Атанасова от 09:00 до 17:00 ч. дати: 1,2,3,5,11,12,16,17,22,23,25,26,29,31.08.2022 год. Извън посочените в графика дни...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   I. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот № 41.781, площ – 413 кв.м., ...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА  открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ”Изграждане на тръбен кладенец” в УПИ I-166, парк и...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение   ”Изграждане на тръбен кладенец” в УПИ IV-парк и...

повече информация

Тъжна вест. Почина бивш кметски наместник на с. Гълъбово.

Уважаеми съграждани, На 20.07.2022 г., на 78- годишна възраст ни напусна завинаги г-н Димитър Френгов - кметски наместник на с. Гълъбово, работил всеотдайно за жителите му през периода от 2003 г. до 2007 г. Община Куклен изказва искрени съболезнования на семейството...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение “Смяна предназначението на земеделска земя, за...

повече информация