ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021-2025 г.

Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: ”Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021-2025 г.” на e-mail:...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Промяна предназначението на земеделска земя с цел...

повече информация

Стартира преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Куклен

В изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и...

повече информация

Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения,...

повече информация

Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на...

повече информация

Еднократна финансова подкрепа за отопление сезон 2022/2023

Еднократна финансовЛицата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г. могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот № 40.162, площ – 1 329 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от...

повече информация

Община Куклен организира автобус до Кукленския манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ на храмовият празник на манастира.

По случай храмовия празник на Кукленския манастира „Св. Св. Козма и Дамян" Ви информираме, че автобус ще има на 01.11.2022г. /вторник/ от 08:30 ч. Тръгването ще е от обръщалото в близост до сградата на Община Куклен. Храмовия празник  на Кукленския манастир „Св. Св....

повече информация