Конкурси за незаети длъжности

Конкурс за длъжност Финансов контрольор

Заповед за откриване на конкурс за Финансов контрольор Списък с допуснатите кандидати Система за определяне на резултатите Извлечение от протокол окончателни резултати...

Обява за свободно работно място в Община Куклен по Програма „Старт на кариерата“

О Б Я В А за свободно работно място в Община Куклен по Програма „Старт на кариерата“   Община Куклен обявява  свободно работно място по Програма „Старт на кариерата“   Информация за Програма „Старт на кариерата“: Обект на програмата са младежи до 29 г. без...

Конкурс за длъжност Юрисконсулт

Заповед №4 от 05.01.2021г. за обявяване на конкурс Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати Система за определяне на резултатите Извлечение от...