ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЮЪЗ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2022 г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Куклен, председателя на Общински съвет Куклен кани жителите на общината, на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Куклен за 2022 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.09.2023 г. от 17:00 часа в заседателната зала на община Куклен (ет. 3 в сградата на община Куклен).

 

С уважение,
Елена Филева
Председател на Общински съвет Куклен