Уважаеми съграждани,
През 2020 г. изтичат сроковете на валидност на личните документи – паспорти, лични карти и свидетелства за управление на МПС на много граждани.
Предвид гореописаното, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи  Пловдив уведомява заинтересованите лица, че могат да заявят подмяната на документите си и преди изтичането на срока им на валидност.
Във връзка с нормалното протичане на процеса е създадена организация за подаване на заявления за подмяна  в сектор „Български документи за самоличност” на ул. „Волга” № 70, гр. Пловдив  и в звената за български документи в  тринадесетте районни управления на територията на областта.
Улеснение за гражданите е и възможността, която имат заявителите с постоянен адрес на територията на област Пловдив, а именно – да направят това в предпочетено от тях районно полицейско управление, без значение от постоянния им адрес.