Уважаеми съграждани и гости на община Куклен,

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение от 01.05.2020 г. на Областния кризисен щаб, се допуска посещение на територията на лесопарк „Родопи“, включващ зони за отдих „хижа Здравец“, „Копривките“, „Студенец“ и „Бяла черква“ от 9 ч. до 21 ч., при стриктно спазване на социална дистанция и всички действащи противоепидемични мерки.

Не се допуска посещение на хижи и туристически обекти.

Контролът в гореописаните зони ще осъществява от органите на МВР.

Молим всички за спазване на действащите мерки и указанията на органите на МВР, при посещение на разрешените от щаба зони!